Project Description

Skånetrafiken Jojo Grafik
Skånetrafiken Jojo-kort (Turkos)

Skånetrafikens Jojo

När skånetrafiken skulle lansera sitt nya betalsystem valde vi att arbeta med detta under ett helt nytt varumärke som vi valde att kalla för Jojo. Fördelen med att skilja detta från Skånetrafiken och dess övriga varumärken var att det inte var direkt kopplat till de värden som normalt följer med Skånetrafiken och kollektivtrafik generellt. När man tänker på Jojo skulle man tänka på själva betalningen, inte pendlingen och förseningar.

Skånetrafiken Jojo Sommar Annons
Skånetrafiken Jojo Sommar Annons
Skånetrafiken Jojo Sommar Annons