Project Description

Redesign av Sigma AB

När Sigma AB delades upp i flera dotterbolag efter affärsområdena samt att nya företag köptes upp behövdes en ny namnstrategi för att särskilja bolagen åt. I och med de nya bolagsnamnen behövdes även den grafisk profilen uppdateras och då även marknadsföringsmaterial, skyltar, hemsida mm..

Hemsida för Sigma AB

Responsiv · Flerspråkig · Multisajt

För att samla alla hemsidor under ett och samma system valde vi att använda oss av WordPress-multisajt-installation som gjorde att alla bolag kunde använda samma system och dela innehåll mellan företagen. Självklart skulle allt fungera för dator, tablet och mobiltelefon.

Responsiv hemsida

Självklart behövde Sigma anpassa sin hemsida för andra enheter än datorer.
Sajterna optimerades för Desktop, läsplatta och mobiltelefon.

Grafik & Ikoner

Till hemsidan och andra digitala kanalen har jag skapat ett illustrationsmanér för ikoner, diagram och grafik.